Krajský svaz ČSPS – Kraj VYSOČINA

Rozpis krajského mistrovství žactva, mladšího a staršího dorostu

léto 2019

  

Všeobecná ustanovení:

 

Pořadatelé:          1.+ 2. část - Jihlavský plavecký klub AXIS

                               Krajský svaz ČSPS – Kraj Vysočina

 

Termín:               1. + 2.část – sobota 25. května 2019

Přihlášky:          do čtvrtka 23. května 2019 systémem On-line

Upozornění:      Po ukončení termínu přihlášek již nelze přihlašovat žádné závodníky – možné pouze odhlášky.

                      

Informace:       Zdeněk Krčál - mobil 721 719 353

                    

Technické ustanovení:

 

Předpis:         Závodí se dle Pravidel plavání,Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Startují:          2007                  žáci a žačky mladší                           

                        2005 + 2006     žáci a žačky starší                    

                       2003 + 2004     dorostenky a dorostenci mladší  

                        2001 + 2002     dorostenky a dorostenci starší                                  

                

                      

Omezení:       12 – 14 let               2005 - 2007        3 starty za půlden – nejdelší trať 1 500 m

                       15 - 18 let              2001 – 2004         bez omezení – nejdelší trať 1 500 m

                      

 

Soutěže se mohou zúčastnit závodníci a závodnice, kteří jsou v evidenci ČSPS.

Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá trenér.

 

Upozornění: Termín přihlášek na letní žákovské mistrovství ČR je do středy 5. června 2019.

 

Námitky:

 

Podávají vedoucí klubů písemně dle ustanovení Pravidel plavání a Soutěžního řádu vrchnímu rozhodčímu. Výše vkladu je 200,- Kč.

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají / Sout.řád 18.6. /.

 

Systém soutěže:

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./

 

Bazén:             Jihlava                        25 m       6 drah

 

Měření časů: Ruční s použitím přerušovacích stopek

                         poloautomatická časomíra SWIMMTIME

 

ČASOVÝ POŘAD DISCIPLÍN

Rozplavání pro obě části je v 8.30 hod. – závody v 9.30 hod.

Rozplavání končí 10 minut před začátkem závodů.

 

Sobota 25.května 2019

Polední přestávka – viz ustanovení STD / … mezi startem poslední disciplíny 1. půldnu a startem první disciplíny 2. půldnu, bude minimální přestávka 90 minut … /

 

 

Dopolední program:                                     Odpolední program:

 1. 200 m volný způsob        ci                13. 50 m volný způsob            ky
 2. 200 m volný způsob        ky             14. 50 m volný způsob            ci
 3. 100 m prsa                       ci               15. 200 m polohový závod      ky
 4. 100 m prsa                      ky               16. 200 m polohový závod      ci
 5. 200 m motýlek                 ci                17. 100 m znak                          ky
 6. 200 m motýlek                ky               18. 100 m znak                        ci
 7. 100 m polohový závod      ci             19.   400 m volný způsob         ky
 8. 100 m polohový závod      ky            20. 4 x 50 m volný způsob        ci    
 9. 400 m volný způsob          ci              21. 4 x 50 m polohová štafeta  ky
 10. 4 x 50 m volný způsob   ky                22. 1 500 m volný způsob          ci
 11. 4 x 50 m polohová štafeta ci  
 12. 800 m volný způsob          ky  

                    

Výsledková listina:

 

2005 + 2006 + 2007 každý ročník samostatně

2003 + 2004  dorostenky mladší s uvedením ročníku

2003 + 2004  dorostenci mladší s uvedením ročníku

2001 + 2002    dorostenky starší s uvedením ročníku

2001 + 2002    dorostenci starší s uvedením ročníku

 

 

Ekonomické podmínky:

Oddíly a kluby startují na vlastní náklady. Za každého přihlášeného plavce, který je

registrován v tomto roce u ČSPS zaplatí při prezentaci startovné 40,- Kč za každý start.

KS ČSPS – Kraj Vysočina hradí zbývající náklady na pronájem bazénu a rozhodčí.

 

 

Sbor rozhodčích:

Vrchního rozhodčího a vrchního časoměřiče deleguje KS ČSPS – Kraj Vysočina – ostatní kvalifikované členy sboru rozhodčích / v dostatečném počtu / zajistí pořadatel.

Minimální počet rozhodčích je 16 a maximální počet je 20.

Pořadatel dále zajistí příslušný počet stopek / na každé dráze jedny / + 1 náhradní.

 

 

Omezení startu:

Závodníci a závodnice smí na MČR startovat max.v 6 individ. startech a ve štafetách.

Z toho max.ve 3 individuální starty a ve jednu štafetu za jeden půlden.

 

 

V den závodů končí prezentace v 9.00 hod.

Upozorňuji, že přihlášky jsou možné pouze přes on – line ČSPS a nebudou přijímané žádné dodatečné přihlášky v době prezentace.

 

 

Zdeněk Krčál

STK KS ČSPS – Kraj Vysočina

 

 

 

 

 

                


Copyright Jihlavský plavecký klub AXIS © 2015. All Rights Reserved.


Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk