Krajský svaz ČSPS – Kraj VYSOČINA

         Rozpis krajského mistrovství žactva, dorostu, dospělých a Masters – dlouhé tratě

jaro + podzim 2018

  

Všeobecná ustanovení :

Pořadatelé :           Jihlavský plavecký klub AXIS

                                Krajský svaz ČSPS – Kraj Vysočina

Termín :                 neděle  22.dubna 2018 / jaro / + sobota 27. října 2018 / podzim /

 

Přihlášky :      do čtvrtka 19. dubna 2018  On-line / jarní část /

                         do čtvrtka 25. října 2018 On-line / podzimní část /

Upozornění :  po ukončení termínu přihlášek již nelze přihlašovat žádné závodníky – jsou možné pouze odhlášky.

                        

Informace :  Zdeněk Krčál –      mob. 721 719 353  

                      

 

Technické ustanovení :

Předpis :         Závodí se dle Pravidel plavání,Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Startují :                                                                                2002 + 2003       dorostenky a dorostenci mladší

                        2008                  žactvo 10 let       C              2000 + 2001       dorostenky a dorostenci starší

                        2006 + 2007      žactvo mladší     B              1994 -  1999      ženy a muži

                        2004 + 2005      žactvo starší       A              1993 a starší      Masters

                    

 

Soutěže se mohou zúčastnit závodníci a závodnice,kteří jsou registrováni v ČSPS  a předloží platný registrační průkaz.

Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá trenér.

 

Upozornění :

Startují pouze muži a ženy – ročník 2008 a starší.

 

 

Námitky :

Podávají vedoucí klubů písemně dle ustanovení Pravidel plavání a Soutěžního řádu vrchnímu rozhodčímu.Výše vkladu je 100,- Kč.

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají / Sout.řád 18.6. /.

 

 

Systém soutěže :

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas , po dvou na jedné dráze  / dle počtu přihlášených /. V případě malého počtu startujících dojde ke sloučení mužských a ženských rozplaveb do jedné.

V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./

Bazén :                              Jihlava                          25 m       6 dráh

 

Měření časů :   ruční s použitím přerušovacích stopek

 

 

Upozornění :

Na základě jednání Valné hromady VSP ČSPS dne 14.5. 2017 a projektu DRoP rozhodla Sekce plavání o povinnosti uskutečnit od 1.1. 2018 v každém kraji jarní a podzimní Krajské mistrovství na dlouhé tratě. Tyto závody budou současně i jako kvalifikační závod pro MČR žactva 12-14-letých, eventuelně 11-ti letých žáků.

 

 

ČASOVÝ POŘAD DISCIPLÍN

Rozplavání  je v 8.30 hod. – závody v 9.30 hod.

Rozplavání končí 10 minut před začátkem závodů.

neděle 22. dubna 2018 / jaro / + sobota 27. října 2018 / podzim /

 

 1.  800 m volný způsob                        ženy 2008 a starší
 2. 800 m volný způsob                        muži 2008 a starší

      30-ti minutová pauza na rozplavání před disciplínami na 1 500 VZ

 1. 1 500 m volný způsob                    ženy 2008 a starší
 2. 1 500 m volný způsob                    muži 2008 a starší 

                                                                                                                                  

Disciplíny plavou všichni společně – ve výsledkách bude rozdělení.

 

 

Výsledková listina :

 

2004 + 2005 + 2006 + 2007 + 2008 každý ročník samostatně

2002 + 2003   dorostenky mladší s uvedením ročníku

2002 + 2003   dorostenci mladší s uvedením ročníku

2000 + 2001    dorostenky starší s uvedením ročníku

2000 + 2001    dorostenci starší s uvedením ročníku

1994 – 1999    ženy s uvedením ročníku

1994 – 1999    muži s uvedením ročníku

1993 a starší   ženy – Masters

1992 a starší   muži – Masters

 

 

Ekonomické podmínky :

Oddíly a kluby startují na vlastní náklady.Za každého přihlášeného plavce,který je

registrován v tomto roce u ČSPS zaplatí při prezentaci startovné 40,- Kč za každý start.

KS ČSPS – Kraj Vysočina hradí zbývající náklady na pronájem bazénu a rozhodčí.

 

Sbor rozhodčích :

Vrchního rozhodčího a vrchního časoměřiče deleguje KS ČSPS – Kraj Vysočina  – ostatní kvalifikované členy sboru rozhodčích / v dostatečném počtu / zajistí pořadatel.

Minimální počet rozhodčích je 16 a maximální počet je 20.

Pořadatel dále zajistí příslušný počet stopek / na každé dráze dvoje / + 2 náhradní a na žádost rozmnožení výsledkové listiny pro zúčastněné oddíly a kluby.

 

V den závodů končí prezentace v 8.45 hod

Zdeněk Krčál

STK KS ČSPS – Kraj Vysočina              

 

 

 

Krajský svaz ČSPS – Kraj VYSOČINA

         Rozpis Krajského mistrovství žactva,dorostu,dospělých a Masters léto 2018

3.část

  

Všeobecná ustanovení :

Pořadatelé :          3. část  - Plavecký oddíl Delfín Pelhřimov

                                               Krajský svaz ČSPS – Kraj Vysočina

                                                                                                                                                                                              Termín :                               neděle 27.května 2018

 

Přihlášky :    do čtvrtka 24. května 2018 systémem On-line

Upozornění :  po ukončení termínu přihlášek již nelze přihlašovat žádné závodníky – jsou možné pouze odhlášky.

Informace :     Zdeněk Krčál –       mob. 721 719 353  

                         Pavel Hájek   –      mob. 737 635 289

                         Technické ustanovení :

Předpis :         Závodí se dle Pravidel plavání,Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Startují :         2009 - 2012                                    D             2002 + 2003         dorostenky a dorostenci mladší

                        2008                   žactvo 10 let       C              2000 +  2001        dorostenky a dorostenci starší

                        2006 + 2007      žactvo mladší      B              1994 -  1999        ženy a muži

                        2004 + 2005      žactvo starší        A              1993 a starší       Masters

 

Omezení :       6 – 9 let                  2009 – 2012           2 starty za půlden –  nejdelší trať 400 m

                       10 – 14 let               2004  - 2008          3 starty za půlden –  nejdelší trať 1 500 m

                       15 – 18 let               2000 – 2003           bez omezení –  nejdelší trať 1 500 m

                       nad 18 let               1999 a starší          bez omezení – nejdelší trať 1 500 m

 

 

Soutěže se mohou zúčastnit závodníci a závodnice,kteří jsou registrováni v ČSPS. Registrační průkaz musí vedoucí družstev předložit ke kontrole jen u závodníků startujících pouze ve štafetách.

Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá trenér.

 

Upozornění :

Termín přihlášek na letní žákovské mistrovství ČR je do středy 20.června 2018.

Termín přihlášek na Pohár ČR 10 a 11 letých je do středy 13.června 2018.

Termín přihlášek na LM ČR dorostu a dospělých je do úterý 3.července 2018.

Přihlášky na všechny soutěže jsou možné pouze on-line systémem na www ČSPS.

 

 

Námitky :

Podávají vedoucí klubů písemně dle ustanovení Pravidel plavání a Soutěžního řádu vrchnímu rozhodčímu. Výše vkladu je 200,- Kč.

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají / Sout.řád 18.6. /.

Systém soutěže :

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./

Bazén :                              Pelhřimov                          25 m       6 drah

Měření časů :   ruční s použitím přerušovacích stopek

 

 

 

ČASOVÝ POŘAD DISCIPLÍN

Rozplavání je v 8.30 hod. – závody v 9.30 hod.

Rozplavání končí 10 minut před začátkem závodů.    

                   

Neděle 27.května 2018

Dopolední program :

 1. 1.   4 x 50 PŠ MIX                             10. 200 m prsa                         žačky
 2. 200  m znak        žačky                     11. 200 m prsa                         žáci
 3. 200  m znak        žáci                        12. 100 m volný způsob         žačky
 4. 50 m prsa          žačky                      13. 100 m volný způsob        žáci
 5. 50  m prsa         žáci                         14.  400 m polohový závod  žačky do 2006
 6. 100 m motýlek    žačky                    15. 400  m polohový závod    žáci do 2006
 7. 100 m motýlek    žáci                       16.  4 x 50 VZ MIX
 8. 50 m znak          žačky              
 9. 50 m znak          žáci

 

Štafety plavou ročníky 2004 – 2005 – 2006 a ostatní mimo soutěž. V jedné štafetě nemohou plavat registrovaní  a zároveň neregistrovaní plavci.

 

 

Výsledková listina :

2009 a mladší s uvedením ročníku

2004+2005+2006+2007+2008  každý ročník samostatně

2002 + 2003   dorostenky mladší s uvedením ročníku

2002 + 2003   dorostenci mladší s uvedením ročníku

2000 + 2001    dorostenky starší s uvedením ročníku

2000 + 2001    dorostenci starší s uvedením ročníku

1994 – 1999    ženy s uvedením ročníku

1994 -  1999   muži s uvedením ročníku

1993 a starší   ženy – Masters

1993 a starší   muži – Masters

 

 

Ekonomické podmínky :

Oddíly a kluby startují na vlastní náklady.Za každého přihlášeného plavce se zaplatí při prezentaci startovné 40,-Kč za každý start.

KS ČSPS – Kraj Vysočina hradí zbývající náklady na pronájem bazénu a rozhodčí.

 

 

Sbor rozhodčích :

Vrchního rozhodčího a vrchního časoměřiče deleguje KS ČSPS – ostatní kvalifikované členy sboru rozhodčích / v dostatečném počtu / zajistí pořadatel.

Minimální počet rozhodčích je 16 a maximální počet je 20.

Pořadatel dále zajistí příslušný počet stopek / na každé dráze jedny / + 1 náhradní a na požádání  rozmnožení  výsledkové listiny pro zúčastněné oddíly a kluby.

 

 

Omezení startu :

Závodníci a závodnice smí na MČR startovat max. v 6 individ. startech a ve štafetách.

Z toho max. ve 3 individ. startech a ve štafetě za jeden půlden.

 

V den závodů končí prezentace v 9.00 hod.

                                                                  Zdeněk Krčál                              

                                                    STK KS ČSPS - Kraj Vysočina        

 

 

         Krajský svaz ČSPS – Kraj VYSOČINA

         Rozpis krajského mistrovství žactva, dorostu, dospělých a Masters léto 2018

  

Všeobecná ustanovení :

Pořadatelé:          1.+ 2. část  - Jihlavský plavecký klub AXIS

                                               Krajský svaz ČSPS – Kraj Vysočina

                                                                                                                                                                                         Termín:                1. + 2.část – sobota 26.května 2018

Přihlášky:    do čtvrtka 24.května 2018  systémem On-line

Upozornění:  po ukončení termínu přihlášek již nelze přihlašovat žádné závodníky – jsou možné pouze odhlášky.

                         

Informace:  Zdeněk Krčál –      mob. 721 719 353  

                      

Technické ustanovení :

Předpis :         Závodí se dle Pravidel plavání,Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Startují :         2009 - 2012                                   D              2002 + 2003       dorostenky a dorostenci mladší

                        2008                  žactvo 10 let       C              2000 + 2001       dorostenky a dorostenci starší

                        2006 + 2007      žactvo mladší     B              1994 -  1999      ženy a muži

                        2004 + 2005      žactvo starší       A              1993 a starší      Masters

                       

Omezení :       6 – 9 let                  2009 – 2012          2 starty za půlden –  nejdelší trať 400 m

                       10 – 14 let               2004  - 2008          3 starty za půlden –  nejdelší trať 1 500 m

                       15 – 18 let               2000 – 2003          bez omezení –  nejdelší trať 1 500 m

                       nad 18 let                1999 a starší         bez omezení – nejdelší trať 1 500 m

Soutěže se mohou zúčastnit závodníci a závodnice,kteří jsou registrováni v ČSPS  a předloží platný registrační průkaz.

 

Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá trenér.

Upozornění :

Termín přihlášek na letní žákovské mistrovství ČR je do středy 20. června 2018.

Termín přihlášek na Pohár ČR 10 a 11 letých je do středy 13. června 2018.

Termín přihlášek na LM ČR dorostu a dospělých je do úterý 3. července 2018.

Přihlášky na všechny soutěže jsou možné pouze on-line systémem na www ČSPS.

 

Námitky :

Podávají vedoucí klubů písemně dle ustanovení Pravidel plavání a Soutěžního řádu vrchnímu rozhodčímu.Výše vkladu je 200,- Kč.

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají / Sout.řád 18.6. /.

 

Systém soutěže :

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas.V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./

Bazén :                              Jihlava                          25 m       6 dráh

Měření časů :   ruční s použitím přerušovacích stopek

 

 

ČASOVÉ POŘADÍ DISCIPLÍN

Rozplavání pro obě části je v 8.30 hod. – závody v 9.30 hod.

Rozplavání končí 10 minut před začátkem závodů.

Polední přestávka –  90 minut.

 

Dopolední program :                                      Odpolední program :

 1. 200 m volný způsob  žáci                    14.  50 m volný způsob         žačky 
 2.  200 m volný způsob  žačky                15.  50 m volný způsob         žáci
 3. 100  m prsa                žáci                    16.  200 m polohový závod  žačky
 4. 100  m prsa                žačky                 17.  200 m polohový závod  žáci
 5.  200 m motýlek      žáci do 2006          18.  50 m motýlek                  žačky
 6. 200 m motýlek      žačky do 2006        19.  50 m motýlek                  žáci
 7.  100 m polohový závod žáci                20. 100 m znak                      žačky
 8.  100 m polohový závod žačky             21. 100 m znak                      žáci
 9. 400 m volný způsob     žáci                  22. 400 m volný způsob        žačky
 10. 4 x 50  m volný způsob     žačky          23. 4 x 50 m volný způsob    žáci
 11. 4 x 50 m polohový závod  žáci            24. 4 x 50 m polohový závod žačky
 12. 800 m volný způsob žačky do 2007     25. 1 500 m volný způsob žáci do 2006
 13. 800 m volný způsob žáci do 2007       26.1 500 m volný způsob žačky do 2006                        

                                                                                                                                  

Štafety plavou ročníky 2004 – 2005 - 2006 a ostatní mimo soutěž. V jedné štafetě nemohou plavat registrovaní  a zároveň neregistrovaní plavci.

Disciplíny plavou všichni společně – ve výsledkách bude rozdělení.

Výsledková listina :

2009 a mladší s uvedením ročníku

2004 + 2005 + 2006 + 2007 + 2008 každý ročník samostatně

2002 + 2003   dorostenky mladší s uvedením ročníku

2002 + 2003   dorostenci mladší s uvedením ročníku

2000 + 2001    dorostenky starší s uvedením ročníku

2000 + 2001    dorostenci starší s uvedením ročníku

1994 – 1999    ženy s uvedením ročníku

1994 – 1999    muži s uvedením ročníku

1993 a starší   ženy – Masters

1993 a starší   muži – Masters

 

Ekonomické podmínky :

Oddíly a kluby startují na vlastní náklady.Za každého přihlášeného plavce,který je

registrován v tomto roce u ČSPS zaplatí při prezentaci startovné 40,- Kč za každý start.

KS ČSPS – Kraj Vysočina hradí zbývající náklady na pronájem bazénu a rozhodčí.

 

Sbor rozhodčích :

Vrchního rozhodčího a vrchního časoměřiče deleguje KS ČSPS – Kraj Vysočina  – ostatní kvalifikované členy sboru rozhodčích / v dostatečném počtu / zajistí pořadatel.

Minimální počet rozhodčích je 16 a maximální počet je 20.

Pořadatel dále zajistí příslušný počet stopek / na každé dráze jedny / + 1 náhradní a rozmnožení výsledkové listiny pro zúčastněné oddíly a kluby.

 

Omezení startu :

Závodníci a závodnice smí na MČR startovat max.v 6 individ.startech a ve štafetách.

Z toho max.ve 3 individ.startech a ve štafetě za jeden půlden.

V den závodů končí prezentace v 9.00 hod

                                                      Zdeněk Krčál                                          

                                      STK KS ČSPS – Kraj Vysočina              

 


Copyright Jihlavský plavecký klub AXIS © 2015. All Rights Reserved.


Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk